Completaţi cuponul de înregistrare a garanției aici Descărcare Download

Garanția producătorului

Garanția producătorului
Toate canapelele și fotoliile marca Natuzzi Editions sunt acoperite de garanția legală și de garanția producătorului, în conformitate cu prezentul certificat de garanție și legislația în vigoare. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afectate. Vă rugăm să citiți cu atenție acest certificat. Pentru a solicita service în perioada de garanție a producătorului, urmați instrucțiunile prezentate mai jos.

Înregistrarea garanției producătorului
Pentru a activa garanția, vă rugăm să: completați cuponul de înregistrare a garanției pe pagina web www.natuzzieditions.com sau la magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Pe cupon, introduceți codul de identificare al produsului, pe care îl găsiți pe verso acestui certificat sau pe partea inferioară a produsului. Dacă ați cumpărat mai multe produse, introduceți codurile de identificare ale acestora pe același cupon. Vă rugăm să rețineți că îndepărtarea etichetei de pe partea inferioară a produsului invalidează garanția producătorului. Trebuie să înregistrați garanția producătorului în termen de 15 zile de la livrarea produsului. Această garanție se aplică numai produselor utilizate pe piața internă, adică într-un cadru rezidențial normal și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere din broșura informativă care însoțește fiecare produs.

Obiectul garanției producătorului și limitele de valabilitate
Pentru a solicita service în garanție, trebuie să contactați distribuitorul de la care a fost cumpărat articolul de mobilier; includeţi documentul de cumpărare, care prevede în mod clar numele distribuitorului, data achiziționării, precum și detalii despre produs. Service-ul poate fi obținut în conformitate cu această garanție, atunci când, în condiții normale de utilizare, produsul achiziționat are neconformități care nu au fost identificate în momentul livrării și care pot fi atribuite producătorului, după ce produsul a fost inspectat, aşa cum este obligatoriu. Producătorul nu oferă alte garanţii decât cele declarate în prezenta; drepturile statutare în conformitate cu măsurile legale obligatorii relevante nu sunt afectate. Comerciantul cu amănuntul și/sau terțe părți nu pot modifica termenii acestei garanții, și nici nu pot emite alte declarații de garanție sub altă formă, în numele producătorului. Această garanție este valabilă timp de doi ani de la data livrării produsului. Aceasta acoperă neconformităţi la perne, saltele, mecanisme rabatabile, cusături, mecanisme manuale și/sau electronice, sisteme de suspensie (chingi) și tapiţerie, care nu se datorează utilizării normale. După primul an, garanția acoperă numai piesele și materialele necesare pentru reparații, dar nu și costurile cu manopera. Toate canapelele și fotoliile NATUZZI EDITIONS sunt protejate nu numai de garanția legală aplicabilă în țara în care ați cumpărat produsul, ci și de o garanție suplimentară a producătorului pentru o perioadă de 10 ani, activă de la momentul livrării și limitată la cadrul din lemn interior (portant) al canapelelor şi fotoliilor.

Această garanție nu acoperă:

 • neconformități la produsele cumpărate pentru utilizări nerezidenţiale, adică în alte medii decât cele care presupun caracteristici normale ale produsului în condiţii rezidențiale
 • defecte datorate deteriorării accidentale
 • semne naturale sau cute cauzate de deteriorarea pieii sau prin variațiile în fibră și culoare datorită proprietăților naturale ale pieii (caracteristici care reflectă pur și simplu utilizarea de piele reală)
 • crăparea sau descuamarea pieii
 • daune cauzate de animale, arsuri, tăieturi sau alte forme de utilizare incorectă
 • daune cauzate de neglijența utilizatorului sau prin curățarea necorespunzătoare sau tratamentul tapițeriei
 • deteriorarea suprafeţei din piele sau a țesăturilor cauzate de aplicarea unor substanțe chimice necorespunzătoare, detergenți, agenți de înmuiere sau tratamente care nu sunt autorizate de către producător
 • deteriorări cauzate de materiale corozive, cum ar fi acizi, solvenți, coloranţi, cerneluri, vopsele, sau fluide ale corpului uman sau animal
 • daune de la expunerea directă la soare și/sau surse de căldură, precum și condiții similare, având ca rezultat decolorarea
 • deteriorarea produsului din cauza abuzului, utilizării necorespunzătoare sau forței majore
 • deteriorări datorate transportului sau manipulării incorecte a produsului
 • articole vândute ca mostre, ca bunuri utilizate, sau ʺca atareʺ
 • deteriorări datorate reparațiilor efectuate de persoane neautorizate de către producător
 • aspecte interpretate ca neconformităţi din cauza unor informaţii incorecte din neglijența comerciantului
 • reclamaţii referitoare la mobilier care a fost falsificat sau a cărui etichetă de identificare cu cod a fost îndepărtată de pe partea inferioară a produsului
 • despăgubirea pentru daune indirecte sau ulterioare (de exemplu, inconvenient normal și/sau timp pierdut ocazionat de repararea sau înlocuirea produselor) sau pentru pierderea totală sau parțială a utilizării produsului de către NATUZZI EDITIONS
 • soluții care costă mai mult sau echivalent cu prețul de achiziție al produsului
 • orice costuri de ambalare și transport la și de la sediul sau alt punct al producătorului sau distribuitorului stabilit de către producător
 • înmuiere a pernelor datorată utilizării, care nu trebuie în nici un caz să fie interpretată ca o pierdere a rezilienţei din cauza defectelor de producție, defectelor de materiale sau neconformităţilor de orice natură
 • pretenții cu privire la orice caracteristici intrinseci ale naturii produsului realizat manual, cum ar fi ușoare variații ale pasului cusăturii, toleranțe în alinierea pernelor, măsurile produsului, precum și orice altă diferență mică, care se datorează naturii lucrăturii manuale a produsului și/sau tehnicilor manuale utilizate.

Cum puteţi solicita service în garanție
(exclusiv pentru lucrări în perioada de garanție a producătorului și nu pentru lucrările acoperite de garanția legală) Pentru a face o sesizare în perioada de garanție a producătorului, de îndată ce observați o neconformitate - și, în orice caz, în termenul maxim pentru transmiterea de reclamaţii stabilit în temeiul legislației locale relevante - trebuie să solicitați asistență de la distribuitorul de la care ați cumpărat produsul. Trebuie să trimiteți cererea dumneavoastră, împreună cu documentul de achiziție specificând data livrării, codul de identificare al produsului (a se vedea eticheta de pe partea inferioară a produsului), precum și dovezi fotografice ale defectului. Într-un interval de timp rezonabil, vânzătorul va face o inspecție pentru a verifica amploarea defectelor. În cazul în care comerciantul decide că produsul conține defecte de fabricație acoperite de această garanție, atunci acesta va trimite cererea de notificare pentru service la producător. Fabricantul va repara sau înlocui produsul sau o parte a acestuia, la propria sa discreție, într-un interval de timp rezonabil, după finalizarea oricărei alte verificări care confirmă existenţa neconformităților sau defectelor raportate, și că acestea sunt acoperite de această garanție; aceste verificări pot fi efectuate de către producător sau de către unul dintre reprezentanții săi. În cazul în care, în momentul reparației, materiale identice cu cele considerate neconforme sau defecte nu sunt disponibile, atunci producătorul își rezervă dreptul de a înlocui aceste materiale cu altele de aceeași calitate și valoare economică.

Drepturile legale ale consumatorilor
Prestațiile prevăzute în garanția producătorului sunt suplimentare la drepturile și căile dumneavoastră de atac în conformitate cu legile de protecție ale consumatorilor și reglementările aplicabile în țara de achiziție - aceste drepturi statutare nu sunt afectate în nici un fel. Drepturile specifice ale consumatorilor protejate de această garanție pot varia de la o țară la alta. * Pentru Vietnam, Tailanda, Singapore, Filipine, Malaezia, Laos, Indonezia, Cambodgia, Burma (Myanmar) și Brunei Darussalam, producătorul este Natuzzi China Co., Ltd., Strada West Huancheng, Aleea 3111, Nr. 58, Zona de Prelucrare pentru Export Minhang, Districtul Fengxian din Shanghai (RPC) 201401. Pentru Republica Populară Chineză, producătorul este Natuzzi Trading (Shanghai) Co. Ltd., Strada Gubei, Nr. 666, Districtul Changning, Shanghai, China. Pentru Brazilia, producătorul este Italsofa Nordeste S/A, Via Urbana - 838, CIA Sul, Simoes Filho, Statul Bahia, Cod poștal nr. 43700-000, Brazilia. Pentru restul lumii, producătorul este Natuzzi S.p.A., Strada Iazzitiello, Nr. 47, 70029 Santeramo in Colle (BA), Italia.

*For Vietnam, Thailand, Singapore, Philippines, Malaysia, Laos, Indonesia, Cambodia, Burma (Myanmar), and Brunei Darussalam, the manufacturer is Natuzzi China Co., Ltd., No. 58 Lane 3111, West Huancheng Road, Minhang Export Processing Zone, Fengxian District Shanghai (PRC) 201401. For the People’s Republic of China, the manufacturer is Natuzzi Trading (Shanghai) Co. Ltd., No. 666, Gubei Road, Changning District, Shanghai, China. For Brazil, the manufacturer is Italsofa Nordeste S/A, Via Urbana – 838, CIA Sul, Simoes Filho, State of Bahia, Postal Code no. 43700-000, Brazil. For the rest of the world, the manufacturer is Natuzzi S.p.A., Via Iazzitiello 47, 70029 Santeramo in Colle (BA), Italy.